Het gehoorsorgaan

Er verschijnen artikelen hoe het (menselijk) gehoor reageert op invloeden vanuit de omgeving. Veranderingen van het gehoororgaan hangen mogelijk samen met de gevoeligheid voor bromtonen.

Alle aanvullingen op deze gegevens zijn welkom.

Verklaring voor hinder van geluid

In 2012 ontdekte Dave Langers e.a. van het UMCG dat de gangbare verklaring voor oorsuizen niet klopt. Tinnitus zit niet in overmatige gevoeligheid van hoge-tonen-gebieden in de hersenen.
Zie: Oorzaak oorsuizen anders dan gedacht.

In 2013 publiceerde het tijdschrift Geluid een artikel van dr. Mireille Oud.
Zij baseert zich op een viertal artikelen van professor Alex N. Salt.
Zie: Oud – Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid [pdf]

In juni 2013 reageerde dr. Wim Soede op dit artikel.
Op www.geluidnieuws.nl is een samenvatting van zijn reactie te lezen.
Zie: Soede – Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid [pdf]

In 2014 kijkt Chris Lanting, UMCG, via MRI-scans naar het menselijk gehoorsysteem. Het limbisch systeem (emoties, motivatie) kan, naast het auditieve systeem (gehoor) een rol spelen bij het ontstaan van oorsuizen.
Zie: Tussen de oren wordt het suizen zichtbaar.

15-07-2015 – Het Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) doet onderzoek naar het bereik van het menselijk gehoor, inclusief infrageluid (infraschal) en ultrageluid (ultraschal). Het blijkt dat geluid van 8 Hz al gehoord kan worden.
Verder onderzoek blijkt gewenst met name voor het ontwikkelen van gehoorbescherming. Liefst in Europees verband.
Zie: Kann man „unhörbaren“ Schall hören?

~~~