Aansprakelijkheid

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu (de leefomgeving van de Nederlandse burger) te beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in diverse specifieke wetten. Ook geluidsnormen zijn landelijk vastgesteld. De criteria in landelijke normering, door bijvoorbeeld TNO en RIVM, zijn eerder gericht op beleidsvrijheid van overheid en bedrijfsleven dan op bescherming van de burger.

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Een integrale visie op fysieke leefomgeving staat centraal met meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. En er komt een ‘Aanvullingswet geluid‘, een herziening van de geluidregelgeving.
De website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is een speciale site voor wie alvast met de komende wet aan de slag wil.

De uitwerking van de huidige rechtsregels wordt aan provincies, regio’s en gemeenten overgelaten. Zo kunnen gemeenten in beleidsnota’s eigen normen stellen. Uit het recente geluidsplan Zutphen: “Dit geluidbeleid biedt een helder kader en maakt het mogelijk om hogere waarden per gebiedstype vast te stellen.”

Gemeenten zijn niet verplicht om met omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) samen te werken. Zo laat gemeente Montferland lasthebbenden in de herrie zitten nadat een ambtenaar geen bromtoon constateert.

Gerechtelijke uitspraken

Kortom, de overheid geeft aan de overheid de ruimte om weinig of niets te doen. En daar alle tijd voor te nemen. De rechter denkt daar gelukkig anders over.

  • De rechter verplicht gemeente Amsterdam tot het doen van serieus onderzoek. De uitspraak van de rechtbank [pdf] van 24-12-2014 is te vinden via www.leefmilieu.nl. Met deze uitspraak kunnen lasthebbers naar de gemeente stappen wanneer deze geen serieus onderzoek naar de overlast wil doen.

 

Onderzoek naar bromtonen

De rechter verplicht gemeente Amsterdam tot het doen van serieus onderzoek. De uitspraak is te vinden via www.leefmilieu.nl. Ga met die uitspraak naar lokale politieke partijen voor hulp.

Het onderzoek wordt meestal gedaan door een Omgevingsdienst. Zij hebben officiele meldingen nodig. Op de website van de gemeente staat, als het goed is, waar u de overlast kunt melden.

 

Gebruikte bronnen

~~~

Comments (4)

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.