Aansprakelijkheid

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu (de leefomgeving van de Nederlandse burger) te beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in diverse specifieke wetten. Ook geluidsnormen zijn landelijk vastgesteld. De criteria in landelijke normering, door bijvoorbeeld TNO en RIVM, zijn eerder gericht op beleidsvrijheid van overheid en bedrijfsleven dan op bescherming van de burger.

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Een integrale visie op fysieke leefomgeving staat centraal met meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. En er komt een ‘Aanvullingswet geluid‘, een herziening van de geluidregelgeving.
De website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is een speciale site voor wie alvast met de komende wet aan de slag wil.

De uitwerking van de huidige rechtsregels wordt aan provincies, regio’s en gemeenten overgelaten. Zo kunnen gemeenten in beleidsnota’s eigen normen stellen. Uit het recente geluidsplan Zutphen: “Dit geluidbeleid biedt een helder kader en maakt het mogelijk om hogere waarden per gebiedstype vast te stellen.”

Gemeenten zijn niet verplicht om met omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) samen te werken. Zo laat gemeente Montferland lasthebbenden in de herrie zitten nadat een ambtenaar geen bromtoon constateert.

Gerechtelijke uitspraken

Kortom, de overheid geeft aan de overheid de ruimte om weinig of niets te doen. En daar alle tijd voor te nemen. De rechter denkt daar gelukkig anders over.

 • De rechter verplicht gemeente Amsterdam tot het doen van serieus onderzoek. De uitspraak van de rechtbank [pdf] van 24-12-2014 is te vinden via www.leefmilieu.nl. Met deze uitspraak kunnen lasthebbers naar de gemeente stappen wanneer deze geen serieus onderzoek naar de overlast wil doen.

 

Onderzoek naar bromtonen

De rechter verplicht gemeente Amsterdam tot het doen van serieus onderzoek. De uitspraak is te vinden via www.leefmilieu.nl. Ga met die uitspraak naar lokale politieke partijen voor hulp.

Het onderzoek wordt meestal gedaan door een Omgevingsdienst. Zij hebben officiele meldingen nodig. Op de website van de gemeente staat, als het goed is, waar u de overlast kunt melden.

 

Gebruikte bronnen

~~~

Comments (4)

 1. Avatar

  Naar aanleiding van het artikel in de Stentor dit weekend wil ik graag reageren.
  Als ik mij goed herinner is er al in het verleden eens een stukje geweest van dhr. Questro die dezelfde problemen signaleerde. Daarop heb ik niet gereageerd omdat ik zelf nog in een onderzoeksfase zat.
  Ik zal met de deur in huis vallen: het bromtoonprobleem bestaat al minstens 8 tot 10 jaar. Al voor dat ik met pensioen ging, acht jaar geleden was ik me al bewust van die vervelende brom. Toen echter weet ik dat aan het feit dat ik bijna 40 jaar in hetzelfde bedrijf werkte, waar een behoorlijke hoeveelheid lawaai werd geproduceerd. De gedachte was m.i. voor de hand liggend dat je na zoveel jaar een ingeprogrammeerd toontje bij je hebt en houdt. Temeer daar het karakter van het geluid overeenkomt met dat van een elektromotor die aan wisselende belastingen onderhevig is. In vakkringen heet zoiets een “50 Hertz brom”.
  Ongeveer een jaar na mijn pensioen was ik zo opgefokt over dat vervelende geluid dat ik er een nachtrust aan heb opgeofferd om te achterhalen waar dat geluid nu precies vandaan kwam.
  Ik heb heel Zutphen ‘snachts per fiets doorkruisd, vanaf het ziekenhuis (toen nog het oude uiteraard) tot aan de Mars toe, inclusief het industrieterrein. Overal was de brom te horen, in heel lichte mate. Uitschieters waren het zwembad, mijn eigen bedrijf en vooral de ventilatoren van McDonalds (!). Ook het ziekenhuis had ventilatorgeluid, maar van geen van alle kon ik expliciet zeggen dat daar de oorzaak lag. Kortom, een nacht die geen uitsluitsel gaf.
  Het spreekt voor zich dat deze kwestie me niet loslaat en regelmatig probeer ik geluid, frequentie en/of
  regelmaat en luidheid een plek te geven.
  Een van mijn conclusies is dat het geluid nooit helemaal hetzelfde is. De ene keer is het heel constant en redelijk zacht, de andere keer is het steeds wisselend harder en zachter. De meeste waarnemingen zijn
  vanuit de slaapkamer, dus liggend in bed. Het komt echter vaak voor dat ik aan tafel zit, beneden dus en dat, om zeg maar acht uur ineens de brom aanwezig is, en dan ook wel erg hard en constant.
  Als ik dan naar bed ga , is het lawaai niet om aan te horen, zo hard.
  Een andere conclusie is dat het echt niet tussen mijn oren zit en ook geen erfenis is van mijn werk, want als ik elders verblijf en slaap is er geen gebrom. Zalig, zo’n nacht!.
  Ik heb nu van verschillende mensen een en ander gelezen hierover en weet evenmin als zij waar het vandaan komt.
  Wel is inmiddels duidelijk dat alle waarnemingen die ik heb bij mij in huis zijn. Niet buiten dus, maar binnen. Dat geeft onmiddellijk aanleiding om alle apparatuur in huis te controleren om te zien of daar de oorzaak te vinden is. Ik kan kort zijn: als alles uitgeschakeld is, zelfs de hoofdschakelaar, dan is de brom nog aanwezig. Ga ik dan naar buiten hoor ik alleen een heel zacht gebrom. Gaat de deur dicht, dan gonst het om mijn oren.
  Teruggrijpend op mijn verhaal over die elektromotor: Ik heb nog niemand daarover gehoord.
  Toen de sanering in de wijk Varkensweide is uitgevoerd is als sluitstuk een rioolpersleiding aangelegd die (onder andere) langs de gehele Gerard Doustraat is gelegd, naast de straat en onder de plantsoenen langs het trottoir. Pal langs de huizen dus. Ik verdenk heel erg de pompinstallatie daarvan omdat niet alleen tijdens regentijd de zaak wordt weggepompt, maar ook als het droog weer is, die pomp nog steeds kennelijk draait. Het is m.i. dus niet een geluid dat in de ruimte wordt gegenereerd, maar de bodem in resonantie brengt, zodat het doordringt in huis. Als ik nl. naar buiten ga is het gebrom zo goed als over.
  Het is een heel verhaal geworden, maar ik vond het wel eens tijd worden om te trachten wat onderbouwing te krijgen in deze materie. U mag alles wat ik schrijf gebruiken en als ik verder nog iets kan betekenen, laat u dat dan weten. Ik ga in elk geval door met mijn waarnemingen en wens u succes .
  Groeten, Wim Willemsen

 2. Avatar

  Hartelijk dank voor deze informatie.
  Bij mij ongeveer dezelfde situatie: een hinderlijke (en slapeloze nachten veroorzakende) bromtoon 24/7, overigens niet in Zutphen, maar in Roermond.
  (Laag-frequent) geluid kan zich ook “stapelen”, heb ik vernomen. Dus meerdere veroorzakers in de buurt en zelfs wat verder weg (zoals ventilatoren, airco’s, hydroforen, warmte-koude opslaginstallaties, riolerings-, vijver- en tuinzwembadpompen, windmolens, zelfs elektrameters) kunnen ervoor zorgen dat de bromtonen gestapeld worden, voor resonantie zorgen en in huis hoorbaar zijn.
  Er zijn apps voor de mobiele telefoon te verkrijgen die decibellen en frequenties kunnen meten. Hopelijk help ik met deze tip mensen die net als ik last hebben van laag-frequent geluid.
  Een geluid van minder dan 35 decibel wordt door de diverse instanties niet als storend gezien, maar wanneer je het continu moet horen, is het ziekmakend.

 3. Avatar

  Bedankt voor alle aanvullende informatie. We zoeken naar een speld in een hooiberg en weten niet eens hoe die speld er uit ziet. Alle informatie is dus meer dan welkom.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.