Vrachtverkeer

Aanleiding

Vrachtverkeer veroorzaakt lawaai. Ook laagfrequent geluid. En de waargenomen bromtonen worden vaak aangeduid als stationair draaiende vrachtwagens.

Er wordt overlast gemeld van vrachtverkeer. Met name in de buurt van bruggen: bij Zutphen.

Wat weten we over verkeerslawaai in relatie tot bromtonen?

…..

Wat weten we nog niet over verkeerslawaai als mogelijke bron?

…..

Wat kunnen we met deze kennis?

Conclusies: …..