Onderzoek naar patronen

De overlast is niet constant, bromtonen klinken harder of zachter. Datzelfde geldt voor trillingen.

Een van de partonen is dat de overlast ‘s avonds rond 23:00 uur erger wordt en ‘s ochtends rond 06:30 minder. En dat ‘s nachts om de twee uur een zwaardere golf langskomt die ongeveer een minuut duurt.

Het feit dat er ‘s avonds en ‘s ochtends door veel mensen veranderingen in de bromtoon worden ervaren kan er op duiden dat de bron een nutsvoorziening zou kunnen zijn. Overdag wordt bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van gas, water, stroom en riool. En van verwarming en koeling.
Kan het daarmee te maken hebben?

Is zo’n patroon afhankelijk van plaats en tijd?
Of van persoonlijke ervaring?
We weten het nog niet.