20 – 125 Hz Laagfrequent geluid

Aanleiding

Vaak wordt de irritante bromtoon veroorzaakt door laagfrequent geluid. Steeds vaker is de bron ervan te achterhalen door medewerkers van omgevingsdiensten en anderen technici die weten wat en hoe te moeten meten. Ventilatoren, verwarmingssystemen, compressoren, van die dingen.

Een deel van het LFG is niet te achterhalen. Het wordt veroorzaakt door een nog onbekend fenomeen. Dit fenomeen is waar we, onder andere op deze site, naar op zoek zijn.

LFG

Veel nuttige informatie over LFG staat op de website van Stichting Laagfrequent Geluid.

Het geluid dat wij horen bestaat uit trillingen in de lucht. Het bereik van het menselijk oor loopt van ±20 Hz tot 20.000 Hz. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de te horen toon.
Trillingen onder de 20 Hz wordt infrageluid of ‘subsone trillingen’ genoemd.
Trillingen boven de 20.000 Hz heten ultrasoon.

trillingen01

Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de overlast van bromtoon en trillingen veroorzaakt wordt door subsone trillingen. Het wordt ook ‘laagfrequent geluid’ genoemd (LFG). ‘Geluid’ is hier een verkeerde benaming omdat de trillingsfrequentie zo laag is dat het niet gehoord kan worden. Toch wordt vaak gesproken over laagfrequent geluid in dit soort van onderzoek.

Het geluid in dit filmpje is laag frequent én hoorbaar.

Mensen horen een bromtoon op plaatsen waar bovengemiddeld LFG wordt gemeten. Een goede reden om te zoeken naar bronnen van dat LFG.

Onderzoek naar frequenties

Al jaren zoeken omgevingsdiensten in het laagfrequente gebied naar de overlastveroorzakende frequenties.

In 2012 doet gemeente Rotterdam onderzoek in de wijk Nesselande. Er wordt een duidelijk meetbare bromtoon gesignaleerd, aanwezig in de wijk en omstreken. “De RoCa-centrale van E.ON is, net als de hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen, gasverdeelstations en stadsverwarmingsleidingen uitgesloten als mogelijke bron van de klachten in het gebied.” Blijft over: de optie het (vracht)verkeer op de A20, gekoppeld aan een aantal onbeantwoorde vragen. Verder onderzoek is nodig.
Zie: Onderzoek laagfrequent geluid Nesselande.

In 19xx doet gemeente Veendam onderzoek naar een bromtoon. Microflown is een bedrijf dat onderzoek doet naar bronnen van laagfrequent geluid met speciale sensoren. Deze sensoren kunnen de sterkte en de richting van lfg registreren. Microflown kan zoeken op een specifieke frequentie. Of ze kunnen, los van één bepaalde frequentie, een lfg-geluidskaart maken van een bepaald gebied.

In 20xx doet gemeente Zuidhorn onderzoek naar gebrom in Grijpskerk.
Meer informatie volgt…

In 2016 doet gemeente Zutphen grootschaliger onderzoek dan tot dan toe gedaan is: Microflown maakt, over meerdere dagen, een geluidskaart van Zutphen en omgeving. Zij gebruiken hiervoor 6 sensoren die rond de stad staan opgesteld. Nieuw is vooral de verwerking van heel veel verzamelde data. Synchroniseren, filteren, selecteren en patronen onderscheiden. Deze patronen worden naast de registratie van de overlast gelegd die in de onderzoeksperiode is gedaan. De eerste uitkomsten worden eind februari 2017 verwacht.

Wat willen we nog weten?

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.