HAARP

HAARP staat voor ‘High Frequency Active Auroral Research Program’, een onderzoeksprogramma naar de ionosfeer.

Aanleiding

Door verschillende personen wordt HAARP als bron van bromtonen, trillingen e.d. aangedragen. Inclusief verwijzingen naar informatie:

HAARP is hierboven verbonden met zogenaamde chemtrails. Chemtrails laten we buiten beschouwing tot er aanwijzingen zijn dat ook die bron van bromtonen kunnen zijn.

 

Wat weten we over HAARP?

(In relatie tot bromtonen)

……. …..

Bronnen:
• Wikipedia: High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

Wat weten we nog niet?

  • waar HAARP vandaan komt
  • wat HAARP precies is
  • hoe HAARP bromtonen kan veroorzaken
  • …..

Wat kunnen we met deze kennis?

Conclusies zijn nog niet te trekken.