Elektromagnetische straling [EMS]

Aanleiding

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de invloed van elektromagnetische straling op gezondheid van mens en dier.

De overlast is voor een deel herkenbaar.

Wat weten we over elektromagnetisme?

Rond de aarde loopt een magnetisch veld bepaald door twee geomagnetische polen: de noord- en de zuidpool. Een kompas geeft aan in welke richting de elektromagnetische straling loopt.

Antenne-installaties

Een deel van de antenne-installaties zijn zendmasten. Daarnaast kennen we installaties voor radar (scheepvaart, luchtvaart, defensie), ruimteonderzoek, omroep (AM, FM) en zendamateurs.
Lees meer over zendmasten in Nederland.

Wat weten we over nog niet?

Vragen die beantwoord moeten worden om een uitspraak over deze mogelijke bron te kunnen doen:

Lees meer over
··· elektrische en magnetische velden
··· elektromagnetisme
···