Wat zijn mogelijke bronnen?

Uitgaande van de patronen in de overlast gaan we ervan uit dat de bronnen van mechanische, industriële aard zijn. Straling uit de kosmos en andere natuurlijke verschijnselen, zoals aardbevingen, laten we buiten beschouwing. De tijd waarop en de plaatsen waar we wel/geen overlast ervaren sluiten natuurlijke bronnen vooralsnog uit.

Op deze site proberen we inzichtelijk te maken welke mogelijke bronnen we op dit moment in beeld hebben. Aanvullingen zijn welkom.

LET WEL: Het betreft hier mógelijke bronnen. Deze zijn op dit moment niet aantoonbaar als daadwerkelijk bron vastgesteld.

Overzicht

De bron is iets dat trillingen veroorzaakt. Trillingen zijn er in vele soorten en maten.
Uitgaande van de patronen in de bromtoon gaan we uit van een industriële, mechanische of elektro-magnetische bron.
Vooralsnog gebruiken we deze indeling: ( 1kHz = 1000Hz)

Mechanische trillingen: pompen, ventilatoren, zware motoren en leidingnetwerken.

Elektromagnetische trillingen:

bron: missionscience.nasa.gov 2014

 

  • ELF – extreem lage radiostraling: electromagnetische trillingen tussen 3Hz en 300Hz
  • VLF – lage radiostraling: tussen 3Hz en 30.000Hz (incluis ELF, SLF en ULF)
  • LF – laag frequent: tussen 3kHz en 300 kHz

Onderzoek naar interferentie

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie.
Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken.

Ervaren lotgenoten overlast op de plekken waar de mobiele netwerken van telefoonproviders geen dekking hebben?
Voor kaarten zie: https://www.unitedconsumers.com/gsm/mobiele-dekking-nederland/index.jsp

Meerdere bronnen

Het kan ook een samenspel van meerdere bronnen zijn.
Laagfrequent geluid, lage trillingen (=brom) die moeilijk te horen zijn, is een speciale categorie. Want veel van deze bronnen kunnen worden opgespoord. En verholpen!

De opties die we bekijken staan hier links in de menubalk.

Gebruikte bronnen

• Wikipedia: Radio spectrum, Submarine communication, …