Wat zijn bromtonen?

‘Bromtonen’ is een verzamelnaam voor hinderlijke overlast.

Het eerste wat mensen ervaren is vaak een lage bromtoon in één of twee oren. Het klinkt vaak als een stationair draaiende dieselmotor. Anderen spreken over zoemtonen, motorgeluid of generatoren.

Sommige horen bromtonen én voelen tegelijkertijd trillingen. Of ze ervaren benauwdheid of druk op het lichaam. Tijdens de bijeenkomsten van lotgenoten herkennen mensen elkaars ervaringen.

Er zijn ook verschillen. Wanneer de een veel last heeft, kan een ander een ‘rustige dag’ beleven. Blijkbaar voelen we niet allemaal hetzelfde.

Wie hoort wat?

Het plan is om met meerdere lotgenoten samen op dezelfde plek te gaan luisteren.
Ervaren we het zelfde? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Als u met een groepje bij elkaar gaat luisteren horen wij graag wat u ervaart. Het maakt dat we meer zicht krijgen op de ervaren overlast.

Waar hebben we last van?

Het idee leeft om laagfrequent geluid aan te bieden aan mensen die last hebben.
De frequentie van dat geluid varieert tussen 20 en 125 Hertz. De vraag is bij welke frequentie wordt dezelfde overlast ervaren als bij de bromtonen.
Zo is mogelijk te bepalen welke laagfrequente frequenties de overlast kan veroorzaken. En die kennis maakt het zoeken naar een bron veel makkelijker!

We zoeken nog een installatie die (betrouwbaar) geluid tussen 20 en 125 Hz kan aanbieden. Iets met sub-subwoofers ofzo.
Heeft u een idee?

Bronnen over gevoeligheid

Hyperacusis
Overlast van bromtonen lijkt op hyperacusis maar is dat niet.
Hyperacusis betekend grofgezegd: overgevoelig voor geluid.
Oorbewust.nl: “Bij hyperacusis werken ‘de remmen’ van het gehoorsysteem niet goed meer, waardoor gewone geluiden als te luid worden ervaren.”
Het grote verschil van onze overlast met hyperacusis is dat hyperacusis blijvend is. Overlast van bromtonen varieert, gaat aan en uit.
Wij hebben zéker wat aan de groeiende kennis over hyperacusis om ook onze ervaring met overlast te kunnen beperken.