Onderzoek doen

Wij ervaren veel overlast van bromtonen, pieptonen, trillingen, slapeloosheid en zo meer. We willen heel graag weten waar dat vandaan komt. Echter, weinigen van ons hebben genoeg energie en ervaring om zich in deze ingewikkelde materie te verdiepen.

Toch zijn veel mensen opmerkzaam, ze melden allerhande ervaringen en gedachten die met de overlast te maken kunnen hebben. Daar hebben we wat aan!
Daarom willen we al deze informatie hier verzamelen.

Zeker, er zijn veel officiële instanties verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. We krijgen reacties als “Die moeten hun werk doen!”. In principe klopt dat maar …
… ze weten/begrijpen niks van de bromtoonoverlast
… of ze weten het wel maar weten niet goed wat te doen
… of ze laten onderzoek doen met beperkte beschikbare middelen
… of ze doen hun best om kennis over het fenomeen op te doen en te onderzoeken.
Het lijkt er op dat de meeste instanties nog in de eerste en tweede fase zitten. Die hebben dus wat hulp nodig.

We hopen wel dat officiële instanties hun kennis op deze site willen delen.
Ook voor elkaar.

Informatie verzamelen

Op deze site willen we álles wat naar mogelijke oorzaken van de overlast kan verwijzen, verzamelen.

Alle persoonlijke ervaringen, vermoedens en ideeën zijn welkom. Als iemand een aannemelijke reden heeft om een mogelijke bron te melden kan dat. Hoe onwaarschijnlijk het vermoeden ook lijkt. Want zolang we niet weten wat de bromtonen veroorzaakt, kan het van alles zijn.

Informatie beoordelen

We bekijken de beschikbare informatie. Per onderwerp pluizen we uit hoe aannemelijk of bruikbaar het is voor onze zoektocht.

Klopt het wat er vermoed wordt? We zoeken aanvullende informatie die bevestigt of ontkent dat we op het goede spoor zitten.