Verhelderend artikel over Bromtonen

Dit artikel uit december 2011 vond ik op de Lotgenoten pagina op Facebook. Geluidstechnicus Norbert Veel heeft zich jaren verdiept in fenomeen Bromtonen. De ontdekking dat een Bromtoon niet één enkele frequentie is maar een samenstelling van frequenties die elkaar beïnvloeden, onderschrijf ik van harte uit eigen observatie op scherm en gehoor ervaring.

U kunt het artikel bijvoorbeeld laten lezen aan mensen (gezinsleden/familie?) met wie u erover zou willen praten maar die niet begrijpen wat u bedoelt.