Waarschuwers?

Wereldwijd wordt door wetenschappers opwarming van de aarde geconstateerd, er is al jarenlang sprake van crisis in het milieu. Sommigen zeggen dat het ‘Global System’, het onzichtbare web dat alles met alles verbindt en met elkaar in evenwicht houdt, mogelijk op breken staat. Zou het kunnen dat ook de mens op breken staat, vanzelfsprekend onderdeel van dat systeem? Bromtonen ervaren als alarmsignaal? Zijn gedupeerden waarschuwers?
Pas op, we gaan te ver!

Hoe dit te onderzoeken, weet ik niet. Stap 1 zou moeten zijn dat we serieus genomen worden, gedupeerden maar mensen überhaupt. Overheden zouden zich, mijns inziens, bij elk beleidsbesluit dat ze nemen, moeten afvragen: dient dit het welzijn van mensen en de aarde (flora/fauna/atmosfeer)? Nu wordt welzijn van de economie als uitgangspunt genomen.

Wellicht dat bij verandering van invalshoek Bromtonen als vanzelf zouden verdwijnen? Dit proces vraagt een lange adem maar een lichtpunt is er al: de Partij voor de Dieren (nee, hoor, niet alleen voor dieren) hanteert deze visie al. U kunt erop stemmen op 15 maart aanstaande…