Tonus tensor tympani syndrome (TTTS) – link Bromtonen?

Tonus tensor tympani syndrome (hierna: TTTS) is een onwillekeurige (dus instinctieve), op angst/stress gebaseerde toestand van het gehoor waarbij de reflex mogelijkheid van de Tensor tympanie spier is verkleind. Dat heeft een frequent spasme tot gevolg.

Deze defecte reflex veroorzaakt:
* spanning op het trommelvlies,
* veranderende luchtdruk in het middenoor en
* zenuw irritatie van de Nervus Trigeminus (Drielingzenuw – bij het oor en in het gezicht).

Hieruit kunnen voortkomen:
* een vol gevoel in het oor
* (draai)duizeligheid/evenwichtstoornis
* minder horen (bijvoorbeeld in gezelschap)
* spanningshoofdpijn

TTTS wordt gezien als veroorzaker van een akoestische shock, die zich kan voordoen na blootstelling aan een onverwacht hard geluid dat beoordeeld werd als hogelijk bedreigend.

Ziet u aanknopingspunten? Ik heb regelmatig last van snel tikken op mijn linker trommelvlies (frequent spasme?), bijna doorlopend spanning op mijn trommelvliezen, regelmatig veranderende luchtdruk in mijn oor (soms plotsklaps open springen). Ook heb ik, bij bepaalde doordringende frequenties, last van zeer snel optredende spanning in de nekspieren die direct een migraine-achtige hoofdpijn veroorzaken, ook met aangezichtspijn. Een gevoel van tandartsverdoving in de wang is er, bij aanraking, dan ook. Dit kan met de aangezichtszenuw te maken hebben. Ook duizeligheid en evenwichtstoornis doen zich af en toe voor, spanningshoofdpijn regelmatig en slecht horen in gezelschap ook.

Via Facebookpagina’s waarop gedupeerden hun ervaringen delen, weet ik dat veel mensen dergelijke klachten ervaren. Gelukkig doen zich al deze problemen niet tegelijkertijd voor. Ons gehoor lijkt in de war, mijns inziens…dan dit dan dat…ook afhankelijk van welke frequenties zich laten horen wellicht.

Nog een aanknopingspunt:
…..TTTS is een onwillekeurige (instinct), op angst/stress gebaseerde toestand van het gehoor….zou het kunnen dat de mens ‘geprogrammeerd is’ om laagfrequent- en infrasoon geluid als gevaar waar te nemen (niet te handelen voor ons gehoor en/of brein), immers aan de onderrand van ons gehoorvermogen? Mijn lichaam geeft vluchtsignalen af bij hevig volume en doordringende Bromtonen, net als bij ruiken van brandlucht. Heeft u dat ook?

Onderzoek naar een link tussen Bromtonen en het Tonus tensor tympani syndroom lijkt mij zinvol. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een chronische irritatie door Bromtonen van het hier boven beschreven spiertje? Ons gehoor/ons brein weet zich geen raad met geluid dat zich niet als (normaal) geluid gedraagt en TTTS is de ‘oplossing’? Van letterlijke akoestische shock is geen sprake maar een variant daarvan? Welke medische onderzoeker pakt deze handschoen op?

(Foto: neurochirurgie Genk, België)