Hinder

Sinds 2011, in Zutphen:
24 Uur per dag hinder van geluiden die anderen veelal niet horen en voelen, variërend van zacht tot loeihard. Zacht komt het minst voor, midden hard het meest en loeihard regelmatig. Het is begonnen met ‘eilandjes’ geluid die ik niet plaatsen kon (‘Hoor jij dat ook?’ ‘Nee’), nachten dat er in mijn lijf trillingen ‘werkzaam’ waren. Allengs zijn die eilandjes aan elkaar gegroeid. In de loop van de jaren zijn de geluiden dieper en dieper geworden.

Niet alleen in of om ons huis is de Bromtoon, maar overal in den lande in min of meer dezelfde mate en/of op min of meer dezelfde wijze. Na de zoektocht thuis, in de straat, in de wijk, in de stad, de regio…reis je door het land op zoek naar plekken met rust. Die heb ik/hebben man en ik niet gevonden vooralsnog. Meldingen over Bromtonen komen ook uit het hele land, buurlanden, uit alle landen waar het sterk geïndustrialiseerd is http://www.thehum.info Deze zoektocht zie je veel mensen maken trouwens. ’s Nachts op pad omdat het dan het stilst is.

Ik ervaar deze 3 volumes als 3 ‘posities’ (?): 1 heel dichtbij (loeihard), dan eentje met 1 deur gesloten ertussen, dan eentje met 2 deuren gesloten ertussen (zacht maar ziekmakend). Het zouden ook 3 versnellingen kunnen zijn? Of 3 pompen van een nutsvoorziening? Drinkwater, afvalwater, riool, gas(rotonde), klimaatsysteem van de lokale supermarkt, klimaatsysteem van een lokale hennepkweker, combinaties van deze opties, anders?

De geluiden variëren qua toon van dreunend diep laag tot midden hoog en ook wel een hoge pieptoon. Er is vrijwel altijd een gons, al dan niet met indringend karakter. Daaronder andere klanklagen: alsof er een wasmachine eindeloos doordraait, soms drukkerij geluiden, regelmatig pompgeluiden, bonken, dreunen.

De Bromtonen geven, naast geluidshinder, trillingsvelden in mijn lichaam en gevoel van druk erop. De vloeren trillen of is het dat de trillingen door de vloer heen voelbaar zijn? Ons huis kreunt en knapt veel vaker dan een gewoon huis en altijd op momenten dat er weer een stevige verandering in hinder plaats vindt, net voordat je de verandering horen gaat. Een drukgolf die vooraf gaat?

Herkent u het, dit verhaal, of elementen eruit?

Individueel onderzoek (officiële meldingen gedaan op allerlei adressen, zie http://laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html#art9) werd onderzoek met Omgevingsdiensten en gemeente Zutphen via belangengroep Bromtoon Zutphen. Nu de bronnen, jaren later, nog steeds niet zijn opgespoord door de verantwoordelijke overheden, zit er niets anders op dan er voorlopig mee te leven. Of overleven, al naar gelang de ernst van de situatie op dat moment. En daarnaast bij de overheid blijven aandringen op (verder) onderzoek naar dit fenomeen en de impact op de gezondheid.

Toevoeging januari 2020:

In april 2018 zijn we verhuisd naar Ruinerwold, een klein dorp met Meppel als eerst nabije (kleine) stad. In den beginne leek het hier een stuk rustiger wat Bromtonen betreft maar in de loop van bijna 2 jaar zijn herrie en trillingen hier stapsgewijs gegroeid naar het niveau van Zutphen en soms zelfs dagen zelfs daarboven. Ook dezelfde ervaringen als hierboven beschreven, doen zich hier voor. Wat geleerd hieruit? Yep…verhuizen helpt niet of zelden. Voor meerdere Lfg gedupeerden die dit deden, hielp verhuizen niet.