2. Bromtoon te koop?

Middenin mijn dieselende, stampende, ronkende, centrifugerende wereld zijn man en ik bezig ons huis te verkopen. Je ongeloof over je eigen situatie, verbijstering over het geweld dat jou treft, je ongeloof dat iemand hier opnieuw leven kan…ik heb het er zo moeilijk mee. Toch kwamen hier alleen maar mensen op de Open Huizen Dag die niets hoorden of voelden…en het waren er veel! Je let erop: zie ik signalen van ‘herkenning’?….Maar ‘nee’. Het is een confrontatie met de werkelijkheid: mijn wereld is niet meer de wereld van verreweg de meeste mensen. Ik heb er een dimensie, zeg maar flinke handicap, bij.

Ik vroeg GGD Noord- Oost Gelderland om een ‘veilig huis verklaring’, een zelf verzonnen term. Tot mijn verbazing kreeg ik die. Ik laat u er uitsnede uit zien. De rest van de tekst gaat, na een jaar wachten, over mijn reactie op het GGD/LUMC onderzoek naar gehoorgevoeligheid voor laagfrequent geluid (hier niet ter zake):

……………………………Wij hebben uw verzoek ontvangen voor een GGD verklaring veilig huis. Op zich begrijpen we uw verzoek en hebben daar intern over gesproken. In uw situatie gaat het om bromtonen die uw beider leven nogal negatief beïnvloeden.

Helaas is er geen bron te vinden. U hebt daarom besloten de woning te willen verkopen. Toekomstige bewoners wilt u niet opzadelen met een bromtoon, zoals u die ervaart.

Verzoek verklaring

Voor wat betreft uw concrete vraag naar een verklaring, is de vraag of de GGD een dergelijke verklaring kan geven en wat daarvan de waarde is.

Wij kennen niet de locatie specifieke omstandigheden en hebben de metingen niet zelf uitgevoerd (kan de GGD ook niet).

De ervaring kan per persoon verschillen. Jullie ervaren geluidhinder terwijl veel andere mensen dat niet zo beleven.

Bij navraag blijkt dat op verzoek van de gemeente in 2015 door de Omgevingsdienst een onderzoek is uitgevoerd naar de klachten over een bromtoon in uw woning. Hierbij werd geen relatie gevonden tussen het gemeten laagfrequent geluidniveau in uw woning en de ondervonden hinder. Bronnen in uw woning zoals de centrale afzuiging en koelkast droegen, met een volume boven de NSG-curve, voor een belangrijk deel bij aan het laagfrequent geluid klimaat in uw woning. Maar juist bij een lager laagfrequent geluidniveau, lager dan de gehoordrempel van 10% gevoeligste mensen (NSG-curve), werd door u meer hinder van een bromtoon ervaren. Vastgesteld is dat de wel aanwezige en meetbare laagfrequente geluiden in uw woning geen verklaring gaven voor de ondervonden hinder.

Helaas is tot op heden geen goede verklaring gevonden. Ook het Microflown onderzoek toonde geen aanwijsbare bronnen aan.

Op basis van die meetresultaten zijn er geen aanwijzingen dat vanwege laagfrequent geluid van buiten het leefklimaat in de wijk de Braamkamp wordt aangetast.

Bij twijfel is een nacht proefslapen door een potentiële  koper wellicht een optie.

In uw situatie raden wij dat ook aan als u daadwerkelijk zou besluiten te verhuizen naar een andere woning………………………………………………………………….

Nou had ik gehoopt dat een dergelijke verklaring de verkoop voor mezelf zou vergemakkelijken maar dat doet ’t niet. De angst dat anderen overkomt wat ons hier overkomt blijft. Hoe dichter bij de daadwerkelijke verkoop hoe groter mijn ongerustheid en verantwoordelijkheidsgevoel. We hebben verteld over leven met Bromtonen maar is dat voldoende? Ik wilde zo graag loslaten en nu dat lijkt te kunnen, houd ik liever vast?