Recruitment

Bron: Hyperacusis netwerk

Op de bovenstaande website over Hyperacusis kom ik een gehoorbeschadiging tegen die Recruitment heet. Heeft u (gedeeltelijk) gehoorverlies EN last van Bromtonen dan zou dit een van de redenen kunnen zijn voor uw vermeende gevoeligheid voor Bromtonen? Geen gehoorverlies? Dan geen Recruitment. Ik probeer het Engelstalige artikel begrijpelijk te vertalen en plaats er wat overwegingen bij.

Is er een onderzoeker deze mogelijke oorzaak van Bromtonen horen zou willen uitzoeken?

HET OORSPRONKELIJKE ENGELSTALIGE ARTIKEL – RECRUITMENT:

There are many more individuals who have recruitment.  Recruitment is the a rapid growth of perceived loudness for sounds in the pitch region of a person who has hearing loss.  This phenomenon occurs because at some decibel level, the normal hair cells adjacent to the damaged hair cells (corresponding to the frequency of a hearing loss) are “recruited.” At the decibel level at which these normal hair cells “kick in,” perceived loudness shoots up rapidly, causing discomfort.  In other words, at one point the person cannot hear the sound because they have hearing loss (in that frequency), then when the sound reaches a certain loudness and/or frequency the person is blown away.  Once they finally hear the sound, it is perceived as far too loud.  Recruitment is a common phenomenon in cultures where the majority of their lives have been saturated with too much noise – like our Western culture.  Common treatment is the same as it is for hyperacusis unless the persons hearing loss is so pronounced that listening to broadband pink noise would be of no benefit to them.

VRIJE VERTALING, zoals ik de aandoening begrijp:

RECRUITMENT (‘Rekrutering’/’Werving’):

Trilharen raken beschadigd, dat maakt dat de betreffende frequenties die bij die trilharen horen, niet of nauwelijks meer te horen zijn. Bij de ingang van het slakkenhuis (onderdeel van het binnenoor), liggen de trilharen voor de hoge tonen. Binnenin het slakkenhuis (helemaal in het centrum) liggen de trilharen voor de allerlaagste frequenties. Er is van buiten uit naar binnen toe een verloop van hoog naar steeds lager. Bij gevoeligheid voor laagfrequent- en/of infrasoon geluid zou het dan dus gaan om beschadiging van die bijna allerbinnenste trilharen.

Bron: www.eurofysica.info

Aangrenzende trilharen worden door ons systeem als het ware ‘gerekruteerd’/’geworven’ om de verloren geraakte taak over te nemen = het horen van die specifieke frequentie(s). Die gerekruteerde trilharen doen dat ook maar vanaf een bepaalde Db worden ze pas actief, ze reageren niet direct. Ze moeten als het ware hiervoor wakker worden geschopt (vrije vertaling van ‘kick in’) en reageren met een ‘schrikreactie’, ‘explosief’. Ik probeer een beeld te schetsen zodat u beter begrijpen kunt. Als de persoon dan de gecompenseerde frequentie uiteindelijk hoort, klinkt die veel te hard. Hij of zij wordt erdoor omver geblazen (the person is blown away).

Recruitment is een bekend verschijnsel in culturen waar mensen hun leven grotendeels doorbrengen in veel lawaai, zoals in onze Westerse cultuur. Denkt u aan radio, TV, CD’s, MP3, internet, koptelefoons, muziekfestivals, muziek in winkelcentra en dergelijke.

Recruitment kan, volgens het artikel, worden behandeld met het luisteren naar (door een deskundige specifiek gefilterd) Pink noise mits het gehoor niet te definitief beschadigd is. Trilharen kunnen ook ‘lui’, ‘moe’ geworden zijn in plaats van echt beschadigd en daardoor niet meer adequaat reageren. Een deskundige audioloog (neem ik aan) stelt de diagnose? Overleg met uw huisarts…

In een ander artikel las ik over behandeling een andere mening: hertraining zou niet werken. Een gehoorapparaat, soms met drukuitoefening bij een hevige Recruitment aandoening, zou beter zijn. Meer stond er niet over…Ik weet ‘t niet…

OVERWEGINGEN:

Waardoor raken trilharen in het allerbinnenste van het slakkenhuis, daar waar juist de minste geluidstrillingen nog kunnen komen, beschadigd? Het ligt voor de hand te denken aan laagfrequente- en infrasone geluiden, die hebben lange trage golven die ver reiken. Beschadiging of luiheid/moeheid zou dan komen door een te hoge of langdurige blootstelling aan Bromtonen? Zoals al vermoed, zou stapeling dan een oorzaak kunnen zijn?

In het huidige leefmilieu in geïndustrialiseerde landen komen steeds meer Bromtonen voor: veel mechanica binnen- en buitenshuis. Omgevingsdienst Achterhoek veronderstelde toename van Bromtonen door verduurzaming van de economie. En sowieso door economie: welzijn van mensen is helaas niet het uitgangspunt.

Als Bromtonen in het milieu de trilharen beschadigen, zouden gedupeerden zichzelf zo snel mogelijk moeten kunnen beschermen zodat verdere beschadiging uitblijft. Meerdere gedupeerden rapporteren dat ze steeds lagere frequenties gaan horen in de loop van de tijd of dat het volume lijkt toe te nemen. Verdieping van gevoeligheid zou kunnen komen door allengs voortschrijdende beschadiging? Deze broodnodige bescherming is nu niet voor handen.

Bron: www.ine.be

Nu ik erover schrijf: ik begrijp de term ‘lui’ als murw, tegen beschadiging aan. Is dit wel zo?

Afwisseling van zeer hard en indringend naar wat ‘rustiger’ Bromtoonwaarneming zou dan met de dB’s te maken hebben. Op die wat rustiger dagen blijven de Db’s lager en blijft de schrikreactie van gerekruteerde / wakker gemaakte aangrenzende trilharen uit?

Hoe verhoudt zich deze diagnose met meerdere mensen in Duitsland die zichzelf genezen hebben door toepassing van verscheidene behandelvormen/zelfzorg tegelijkertijd? Zie het boek van Sebastian Knabe hierover. En ook met bericht van de GGD dat de ‘Tinnitus cursus’ Ik hoor een Brom toch echt voor sommigen helpt?

Gevoeligheid voor Bromtonen kent waarschijnlijk verschillende oorzaken? We denken allemaal hetzelfde te horen en ervaren maar is dat wel zo? Zie ook het document over de Buis van Eustachius bijvoorbeeld. Kan gehooraandoening Recruitment een van de meerdere oorzaken zijn?

Wie ’t weet, mag ’t graag zeggen…