Ongecontroleerde gok van het brein?

Out of the box
Sommige invalshoeken zijn spannend om te plaatsen. Uit ervaring weet ik inmiddels dat alles wat naar psyche ruikt door het overgrote deel van de gedupeerden direct boos aan de kant wordt gezet. En dat terwijl we met de beste wil van de wereld helemaal niet weten wat er aan de hand is. En we willen er toch af? Out of the box ideeën helpen mogelijk (uiteindelijk) om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van ‘dit’ en helpen daardoor de zoektocht naar een oplossing?

Het gaat met name om: waarom horen en ervaren wij wel Bromtonen en het merendeel van de bevolking niet? Dat Bromtonen uit het milieu komen (industrie, NUTS voorzieningen en dergelijke) daar ben ik wel van overtuigd. Daar houdt deze website zich zo weinig mogelijk mee bezig, want geen grip daarop.

Afijn, door andere interesses kom ik deze Engelstalige TED-talk tegen. Een neuroloog, dr. Anil Seth, met jarenlange onderzoekervaring naar de werking van hersenen en het effect daarvan op ons leven is aan het woord. Hij legt uit dat de werkelijkheid, dat wat wij met z’n allen als werkelijk bestempelen, eigenlijk niet bestaat. Onze hersenen maken van prikkels die van buitenaf komen een beeld, een indruk, een wereld. Hij noemt deze constructies: gecontroleerde hallucinaties. Het brein raadt als het ware, aan de hand van voorgaande ervaringen, wat er aan de hand is en laat je dat ervaren. Er zijn ook ongecontroleerde hallucinaties. Die worden gevormd doordat ons brein geen raad weet prikkels die binnen komen. Zie het artikel van Tijn Touber over verstoord elektromagnetisch veld hier bijvoorbeeld over.

Gevaar
Zou je dan, binnen deze wetenschappelijke neurologische visie, kunnen zeggen dat het bij Bromtonen om ongecontroleerde hallucinaties gaat? Hoe ons brein weer controle te geven, is dan de vraag. Het moeilijke daaraan is dat ons lichaam aangeeft: ‘Gevaar! Weg wezen!’ Zou dat een mis-perceptie kunnen zijn? Ons brein roept: ‘Gevaar!’ en laat je daar ook fysieke signalen van ervaren (hartkloppingen en evenwichtsstoornis bijvoorbeeld) maar dat de boodschap eigenlijk is: ‘Ik ben de kluts kwijt, ik weet me met deze geluidsprikkels geen raad.’ Het brein doet een educated guess, een intelligente gok en gokt dit keer verkeerd omdat de materie nog onbekend is. Wij maken er bekende ‘werkelijkheid’ van door de gok te honoreren/bevestigen met angst en angstig handelen. Ons brein intepreteert dat als: ‘Ik gok goed’ en borduurt daarop verder. Is dat een mogelijkheid?

Onderzoek nodig
Naar het al dan niet gevaarlijk zijn van Bromtonen voor het menselijk systeem zou onderzoek gedaan moeten worden. Bij geen gevaar zou de GGD cursus Ik hoor een Brom misschien toch handzaam kunnen zijn?

Vanuit wat mijn lichaam nu aangeeft, ging ik uit van gevaar. Twijfel is gezaaid na het zien van deze video. Bij u ook?