Gevoeligheid?

Onder het kopje Gevoeligheid? zullen in de loop van de tijd steeds meer ideeën komen te staan die betrekking zouden kunnen hebben op de vermeende gevoeligheid voor Bromtonen. Ik formuleer het voorzichtig, zoals u ziet, ‘zouden kunnen hebben’…ik ben geen medicus. Wel deed ik in de loop van mijn leven veel kennis en kunde op wat betreft psyche, anatomie en Westerse/reguliere en Oosterse/vaak complementaire geneeswijzen. Wilt u daarover meer weten zie mijn CV.

Doel is u te inspireren om zelf op onderzoek uit te gaan. Ik geef ideeën door, geen kant en klare samenvattingen. Op internet en in de bibliotheek is veel te vinden om de onderwerpen uit te diepen.

Doel is ook om onderzoekers te inspireren om op onderzoek uit te gaan. Klinkt het pathetisch om te vragen…dat moet dan maar: ‘Alstublieft, helpt u ons? Voor steeds meer mensen is het verschrikkelijk om met Bromtonen te moeten leven’. De geluiden, de trillingen in ons lichaam, de slapeloosheid ontwrichten langdurig ons leven. Via mail – zie contact – kunt u contact met mij opnemen.