Brief aan twee Tweede Kamerleden

Ik zag een kans en stuurde een brief op 11 februari jl. Zal er een reactie komen?

……………………………………………………………………………………………………………….

Onderwerp: ambtsmisdrijf – overheid kijkt weg van auditief geweld

Geachte Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP),

Ik zag u onlangs in een televisieprogramma, naar aanleiding van jullie volhardende onderzoek naar de ‘Toeslagen-affaire’. In dat programma werd door jullie opgeroepen om ook andere misstanden tussen overheid en burgers te melden.

Graag breng ik de grote groep Nederlanders onder jullie aandacht die hinder tot ernstige hinder ondervindt van laagfrequent geluid (16 – 125Hz) en infrasoon geluid (lager dan 16Hz) dat via het milieu onze huizen binnenkomt. In 2018 inventariseerde het RIVM hoe groot deze groep burgers is en kwam toen op 1,3 miljoen Nederlanders, waarvan 2% ernstige hinder ondervindt (26.000 mensen/gezinnen).

De RIVM ontving jarenlang klachten van burgers, signalen van omgevingsdiensten en ze werd via jaarverslagen en mondeling overleg geïnformeerd door stichting Laagfrequent geluid. Ondanks dat ze weet hoe invaliderend dit fenomeen is (niet te verwarren met normaal geluid), kiest men ervoor weg te kijken. Aangezien het RIVM onder overheidsinstelling valt en zij naar de overheid rapporteren, ga ik ervan uit dat het de overheid is die kiest om weg te kijken. Als lotgenote zie ik dat als ambtsmisdrijf. De overheid heeft onder andere als taak burgers te beschermen. Bewust, immers bekend met de feiten, wordt daarvan afgezien.

Laagfrequent- en ultrasoon geluid, ook wel door de versluierende naam Bromtonen aangeduid, zijn auditief geweld met effect op het functioneren van allerlei lichaamsprocessen (ademhaling, hartslag, bloeddruk, transpireren, toiletgang etc). Een gestaag groeiende groep mensen neemt al vele jaren deze frequenties waar via horen (geluiden) en voelen (trillingen in het lichaam). Hun leven raakt verstoord in allerlei gradaties. De klachten variëren van ‘beperkte hinder’ tot ‘het leven is volledig gestopt’ en alle grijsnuances daartussen. Met name slaapgebrek door continue verstoring maakt dat normaal leven snel ophoudt. Concentratieverlies, geheugenverlies, pijnen in botten en gewrichten, ervaren van verhoogde druk op het lichaam, trillingsvelden die door het lichaam trekken (wat doen deze met onze organen?), gejaagdheid of juist lethargie, emotionele problemen, verstoord gezinsleven en ga zo maar door.

Als laagfrequent- en infrasoon geluid ziekmakend effect heeft, moet het gestopt worden. Als de overheid kiest om het toe te staan, hebben burgers bescherming nodig. Nu gebeurt er niets. Onze voorkeur gaat uit naar stoppen, natuurlijk. Helpt u ons? Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via stichting Laagfrequent geluid: www.laagfrequentgeluid.nl

Met vriendelijke groet,

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.