Artikel Contact 12 januari 2017

Onderstaand artikel is geschreven door Anouk Plantinga voor lokale krant Contact. Dankbaar voor zoveel ruimte…dit artikel draagt, mijns inziens bij aan een beter inzicht over leven met Bromtonen.

‘Eigenlijk zijn wij de kanaries.’

Een kleine vijf jaar is het alweer, dat Hanne Pater kampt met enorme gezondheidsproblemen. Vlak daarvoor verloor ze haar baan bij de Michaëlshoeve die failliet ging en had ze haar praktijk aan huis waarin ze werkte met klankmassage, compassie, etc. Toen begon de ellende, ze ging van alles voelen en horen. Bromtonen, zoals het genoemd wordt. Maar dat dekt de lading helemaal niet, het is veel meer.

Ergens in 2012 begon ze last te krijgen. Ze hoorde geluiden en voelde trillingen in haar lichaam en een druk, met de impact van een cirkelzaag of nagels op een schoolbord. Verwarrend en vermoeiend, want de oorzaak was niet duidelijk. Het bleek dat ook andere mensen het ervoeren, in meer of mindere mate, ieder weer op een andere manier, ook haar eigen partner. Inmiddels zijn dat er in heel Nederland duizenden. Hanne moest haar praktijk loslaten door al haar klachten. Daarmee verloor ze niet alleen haar inkomen, maar ook jaren van investeringen en opleidingen en invulling van haar leven. Ze slaapt nauwelijks en de paar uren per nacht die ze wel slaapt, zijn onderbroken en niet rustgevend. Ze is uitgeput waardoor ze niet meer durft auto te rijden en haar sociale leven staat  op nul. Hanne zat en zit opgescheept met het fenomeen Bromtoon, ook wel mysterie genoemd. Het is voor velen een raadsel wat de oorzaak ervan is, maar Hanne weet inmiddels wel beter.

Op Hanne’s website is te lezen: Een Bromtoon is een krachtig destructief krachtenveld dat zich kenbaar maakt door geluid, trillingen en drukuitoefening. Zo’n krachtenveld is in staat de menselijke fysiologie sterk en direct te beïnvloeden in negatieve zin. Het is zo sterk dat het je huis in beweging kan brengen. Omgevingsdiensten en andere deskundigen zeggen: ‘Bromtonen zijn geluid dat zich niet als geluid gedraagt (in natuurkundige zin).’ Omgevingsdiensten in de Achterhoek, Regio Arnhem en gemeente Zutphen noemen het een ‘fenomeen’.

Doordat Bromtonen zich niet als normaal geluid gedragen, is de richting heel moeilijk te bepalen en zijn bronnen dus moeilijk of niet te vinden. De bron van zo’n Bromtoon kan wel 50 kilometer verderop liggen, dat maakt het vinden ervan moeilijk. Bovendien is het zo dat twee frequenties met elkaar een nieuwe derde frequentie kunnen vormen. Zo’n bron is dan onvindbaar omdat hij er gewoon niet is. Het woord Bromtoon vindt Hanne niet juist gekozen, omdat het niet perse een geluid is; het kan ervaren worden als geluid, maar ook als trilling of druk, precies zoals zij ervaart. Het woord Bromtoon schept verwarring, want mensen denken dat het een geluid is en omdat velen het niet kunnen horen, wordt gedacht dat het er dus ook niet is. Maar het is er wel degelijk. Instanties zoals de overheid en gemeentes sluiten hun ogen er vooral voor. De gemeente in Zutphen gelooft het wel, maar echt vaart om een oplossing te vinden of in ieder geval verder te komen zit er niet in. De Belangengroep Bromtoon Zutphen die in 2014 is opgericht, blijft maar duwen en trekken. Al twee jaar geleden bracht deze een trillingenonderzoek ter sprake en dat is pas in december 2016 uitgevoerd. Trillingenonderzoek  is mogelijk een betere methode dan metingen van geluid. Onderzoeksbureau Microflown heeft dit onderzoek gedaan in Zutphen. Eind februari wordt de uitslag hiervan verwacht.

Hanne is op 1 januari met een website begonnen. Daarop geeft ze informatie over Bromtonen en tips om beter om te kunnen gaan met de fysieke en mentale klachten, maar ook het rouwproces dat onherroepelijk ontstaat als je je hele leven kwijt bent geraakt. Ze wil gevoelens van onmacht en radeloosheid verminderen door mensen zelfzorgmogelijkheden te bieden. Ze ziet het als een bibliotheek om helingsmogelijkheden te delen voor gedupeerden (over de hele wereld – hij wordt uiteindelijk tweetalig), om vermeende gevoeligheid te verminderen en gezond te houden wat gezond is. Met tips, actuele informatie over bromtonen, voedingsadviezen en meer. De website is tevens een reactie op de GGD folder die in Hanne’s ogen ernstig tekortschiet met de titel ‘Ik hoor een bromtoon’.

“Eigenlijk is het vreemd dat er zoveel mensen er juist níet iets van merken”, vindt Hanne. “Het feit dat wij er last van hebben, betekent nog niet dat het er niet is. Iedereen krijgt voortdurend dezelfde straling en trillingen op zich af. Je kunt je afvragen of mensen die er (nog) geen hinder van ervaren, ook echt gezond zijn. Misschien zijn wij het wel die een gezonde reactie op een verziekt milieu hebben, juist omdát wij er last van hebben. Vroeger werden in gasmijnen kanaries gebruikt om te zoeken naar gas. Als zo’n kanarie dood neerviel, maakte iedereen zich uit de voeten, want dan was er gas gevonden. Eigenlijk zijn wij die kanaries. De wereld waarin we nu leven met alle straling, machines en trillingen is niet gezond voor ons, voor niemand en is enorm en schadelijk voor alles wat leeft. Het is een milieuprobleem.” Er worden wel duurzame aanpassingen in grote installaties gedaan, maar die blijken zelfs nog meer Bromtooneffect te geven. Zorgen voor een gezond milieu, daar is de overheid voor een groot deel verantwoordelijk voor, maar helaas wordt die verantwoordelijkheid niet genomen. Hanne kan dat niet begrijpen. “Ik hoop niet dat wij, kanaries, eerst moeten omvallen voordat er iets verandert.”

Verhuizen is voor haar geen optie, want er is geen enkele plek in Nederland waar ze het niet voelt, hoewel het in Zutphen wel erg sterk is. Een groot deel van de tijd draagt ze een koptelefoon, een manier om er net iets minder last van te hebben. Die draagt ze ook bij het maken van haar schilderijen die ze te koop wil gaan aanbieden. De zingeving in haar leven was een tijdlang volledig weg, maar nu hervindt ze hem weer. Ze heeft een nieuwe draai aan haar leven gegeven en wil nieuw leven creëren met haar website over het leven met Bromtonen, haar kennis en ervaringen delen en haar bijdrage leveren aan een gezondere en betere wereld.

Meer weten over Bromtonen en Hanne’s tips? Kijk op www.amatterofsound.nl